افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

المپیک 2024 پاریس

25آوریل
افشای راز حذف سهراب از المپیک توکیو

افشای راز حذف سهراب از المپیک توکیو

قهرمان وزنه‌برداری جهان با اشاره به اینکه حذفش از لیست اعزامی به المپیک توکیو هدفمند بود، گفت: در سال 1400 اتفاقاتی رخ داد که در اوج آمادگی نتوانستم به المپیک توکیو بروم.

lll