افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 25 June , 2024

بازآفرینی شهری

01ژانویه
۳ مرکز جامع سلامت در مناطق هدف بازآفرینی شهری آذربایجان غربی ساخته می شود
طی امسال؛

۳ مرکز جامع سلامت در مناطق هدف بازآفرینی شهری آذربایجان غربی ساخته می شود

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۳ مرکز جامع سلامت در محلات هدف شهرهای میاندوآب، بوکان و ارومیه جهت بهره‌برداری عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم در حال احداث است.

lll