افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 25 June , 2024

توسعه و تجهیز اماکن ورزشی

26آوریل
نواقص ورزشگاه پنج هزار نفری سلماس با پیمانکار جدید برطرف می‌شود

نواقص ورزشگاه پنج هزار نفری سلماس با پیمانکار جدید برطرف می‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اشاره به بازدید از ورزشگاه پنج هزار نفری سلماس گفت: نواقص این ورزشگاه با حضور پیمانکار جدید برطرف می‌شود.

lll