افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 July , 2024

زبان فرانسه

21ژوئن
انتصاب سرپرست جدید کانون زبان ایران در آذربایجان‌غربی
با حضور سهرابی، مدیر ارزیابی کانون زبان ایران صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست جدید کانون زبان ایران در آذربایجان‌غربی

رئیس کانون زبان ایران با صدور حکمی فرید اخلاقی را به عنوان سرپرست جدید کانون زبان ایران در استان آذربایجان‌غربی منصوب کرد .

lll