افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 July , 2024

زکات

14ژانویه
مودیان زکات در آذربایجان غربی به ۱۷ هزار نفر رسید
طی امسال؛

مودیان زکات در آذربایجان غربی به ۱۷ هزار نفر رسید

رییس اداره اجرایی زکات در آذربایجان غربی گفت: مودیان زکات در استان طی سال جاری ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که همین امر موجب افزایش قابل توجه زکات پرداختی شده است.

lll