افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 25 June , 2024

سلسه رویداد محرابیان

03می
آثار نمایشی دومین سلسله رویداد « تئاتر بچه های مسجد » در ارومیه داوری شدند

آثار نمایشی دومین سلسله رویداد « تئاتر بچه های مسجد » در ارومیه داوری شدند

۱۲ گروه تئاتر حاضر در در دومین سلسله رویداد تئاتر بچه های مسجد (محرابیان دو ) روز یکشنبه دهم اردیبهشت سال جاری با حضور در « مسجد علی شهید» ارومیه داوری شدند.

lll