افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 13 July , 2024

سوتی

26می
روز پر اشتباه داوران در جام تختی

روز پر اشتباه داوران در جام تختی

در اتفاقی عجیب در مسابقات جام تختی ارومیه، کشتی گیر عراقی با وزن بالاتر به مصاف حریف ایرانی خود رفت ضمن اینکه تصمیم جنجالی داوری باعث اعتراض شدید پیشکسوت کشتی شد.

lll