افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

شهید سلیمانی

12ژانویه
سردار سلیمانی را باید با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز نگاه کنیم
تولد هزاران سلیمانی؛

سردار سلیمانی را باید با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز نگاه کنیم

سردار شهید عزیز را باید با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز نگاه کنیم، در منظومه فکری مقام معظم رهبری کلمات بار معنایی وسیع و حساب‌شده (در نظر زمانی و مکانی) و انطباق کامل با ظرف و مضروف را دارد.

12ژانویه
معلمان باید الگوی تمام عیار و همه جانبه دانش آموزان باشند
فرمانده سپاه:

معلمان باید الگوی تمام عیار و همه جانبه دانش آموزان باشند

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: فکر و گفتار و بصیرت و ایمان دانش‌آموزان در دست معلمان است و معلمان باید الگوی تمام عیار و همه جانبه دانش اموزان باشند که ۱۲ هزار شهید ما تربیت یافتگان معلمان بر سر کلاس‌های درس است.

lll