افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 25 June , 2024

صدا

15می
درخشش مرکز آذربایجان غربی در جشنواره مستند رادیویی پژواک

درخشش مرکز آذربایجان غربی در جشنواره مستند رادیویی پژواک

در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، از آثار راه یافته به بخش نهایی مستندسازان صدای مرکز آذربایجان غربی تجلیل شد.

lll