افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

طرح توسعه عمران

03می
آذربایجان‌غربی از استان‌های شاخص در طرح نهضت ملی مسکن است

آذربایجان‌غربی از استان‌های شاخص در طرح نهضت ملی مسکن است

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: آذربایجان‌ غربی در بحث تامین زمین از استان‌های شاخص در کشور در طرح نهضت ملی مسکن بوده و اراضی به میزان فراتر از مقدار تعیین شده، تامین شده است.

lll