افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 July , 2024

فداکاری

11ژوئن
شهادت مرزبان هنگ مرزی ارومیه در حین حراست از مرزهای کشور

شهادت مرزبان هنگ مرزی ارومیه در حین حراست از مرزهای کشور

جانشین مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت استواریکم «محمد نظری» در راستای تامین امنیت مرزهای شمال غرب کشور خبر داد.

lll