افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 July , 2024

قاضی زاده هاشمی

18ژوئن
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره تلویزیونی چه گفتند؟

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره تلویزیونی چه گفتند؟

۶ نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره انتخاباتی خود به بیان دیدگاه ها و نظرات خود حول موضوعات اقتصادی پرداختند.

lll