افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 25 June , 2024

منطق محروم

07می
برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار

برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه از برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار این شهرستان خبر داد.

lll