تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024

پاتریارک مار آوا روئی

28اردیبهشت
پیروان اقلیت‌های دینی در ایران از احترام خاصی برخوردار هستند
رهبر جهانی کلیسای شرق آشور:

پیروان اقلیت‌های دینی در ایران از احترام خاصی برخوردار هستند

رهبر جهانی کلیسای شرق آشور گفت: برخلاف تحلیل‌های خارجی پیروان اقلیت‌های دینی در ایران در کنار سایر ادیان الهی در آرامش زندگی کرده و از احترام خاصی برخوردار هستد.

lll